Design Mirror
language
English
Italiano
Svenska done
Ser alla i ditt team
världen på samma sätt?

Spegla personlighet och perception

Det visuella språket kan ofta säga mer än ord. Design Mirror är ett verktyg som speglar personlighet och perception för ökat självmedvetande med hjälp av bilder, färger och ord. Huvudsakligen för grupper men kan även användas privat (ex Vision Board).


Mät nivå av enhet

Låt spegeln tala för sig själv eller ta hjälp av en undersökning baserad på Designgenetik ovanpå det visuella som frågar hur man känner för samt vilka visuella detaljer man ser i varje vald färg och bild.

Undersökningen kan hjälpa till att skapa enhet i grupper genom att avslöja skillnader i perception och emotionell blockering bland medlemmar.

En inre balans, positiva känslor och en synkroniserad uppfattning av vem man är och vart man ska ger gruppen extra energi och kraft i sin resa framåt.


Pris

Personlig spegel
Första € 0
Följande € 2
Gruppspegel
Medlemmar
3 € 5
10 € 15
30 € 50
60 € 80
100 € 120

Speglar giltiga i 3 månader




Ett projekt av Pål Bergström.
info[at]designmirror.se