Design Mirror

Mer än ord

En bild kan ofta säga mer än ord. Design Mirror är ett verktyg, en webapp för att spegla personlighet och perception med hjälp av bilder och färger för att identifiera dolda problem och möjligheter. Grupper kan välja ett ämne t ex deras företag, skapa en gruppspegel och se valen tillsammans för att öka deras självmedvetenhet.

Grad av enighet

Förutom den visuella speglingen som underlag för analys och diskussion har Design Mirror en unik visuell och emotionell undersökning Unity som tar reda på hur enade gruppen är kring speglingen. Baserad på Designgenetik.

Ett projekt av Pål Bergström