image/svg+xml
Design Mirror
language
close English
Italiano
Svenska done
Skapa enhet i grupper och lag
med hjälp av det visuella språket

Spegla personlighet och perception

Det visuella språket kan ofta säga mer än ord. Design Mirror är ett verktyg som speglar personlighet och perception för ökat självmedvetande med hjälp av bilder, färger och ord (när det behövs). Huvudsakligen för grupper men kan även användas privat (ex Vision Board).


Ett kollektivt medvetande

Att använda bildspråket är inte nytt, inte heller något magiskt verktyg. Det är upp till dig eller er grupp att förstå vad det försöker förmedla från det högre medvetandet. Där kan magin uppstå. Vad som är speciellt med Design Mirror är att grupper kan göra och se det tillsammans för att utveckla det kollektiva medvetandet.Agera som en

Att låta medlemmar i en grupp eller ett lag välja en färg och en bild på ett djur på frågan "Vad är vår identitet?" kan tyckas trivialt men kan lyfta fram ny kunskap som gör att gruppen blir mer sammansvetsad och agerar som en genom att stärka och tydliggöra det kollektiva medvetandet.Synkronisera perception

Låt spegeln tala för sig själv eller ta hjälp av en unik undersökning baserad på Designgenetik ovanpå det visuella som frågar hur man känner för samt vilka visuella detaljer man ser i varje vald färg och bild. Undersökningen kan hjälpa till att skapa enhet i en grupp genom att avslöja skillnader i perception och emotionell blockering bland medlemmar.


Enhet ger energi

En inre balans, positiva känslor och en synkroniserad uppfattning av vem man är och vart man ska ger gruppen, er organisation eller lag mer energi och kraft i sin resa framåt.


Dialog

Spegling av en grupp kan ge många svar men endast ge positiv effekt om alla förstår och erkänner varandras åsikter och känslor. Se därför speglingen som ett underlag för vidare dialog.


Mission

Syftet med Design Mirror är att skapa ökat självmedvetande och enhet bland grupper av människor i en allt mer polariserad och hatfylld värld genom att få människor att se samhörigheten i det kollektiva medvetandet där bildspråket är gemensamt.


Priser

Design Mirror är för närvarande gratis. Du kan stödja mitt arbete med en donation
Ett projekt i Beta av Pål Bergström.
info[at]designmirror.se