Design Mirror
language
English
Italiano
Svenska done
Skapa enhet i grupper
med hjälp av visuella språket

Spegla personlighet och perception

Det visuella språket kan ofta säga mer än ord. Design Mirror är ett verktyg som speglar personlighet och perception för ökat självmedvetande med hjälp av bilder, färger och ord (när det behövs). Huvudsakligen för grupper men kan även användas privat (ex Vision Board).

Enhet ger energi

En inre balans, positiva känslor och en synkroniserad uppfattning av vem man är och vart man ska ger grupper mer energi och kraft i sin resa framåt.

Synkronisera perception

Låt spegeln tala för sig själv eller ta hjälp av en undersökning baserad på Designgenetik ovanpå det visuella som frågar hur man känner för samt vilka visuella detaljer man ser i varje vald färg och bild.

Undersökningen kan hjälpa till att skapa enhet i grupper genom att avslöja skillnader i perception och emotionell blockering bland medlemmar.

Vår mission

Syftet med Design Mirror är att skapa ökat självmedvetande och enhet bland grupper av människor i en allt mer polariserad och hatfylld värld.
Ett projekt i Beta av Pål Bergström.
info[at]designmirror.se